Focus on Forestry First Ltd is a not for profit social enterprise company established in September 2016. It developed out of a WG/EU funded project managed by mwmac Ltd between January 2010 & July 2015.

The company remit is to support firms within the Welsh Trees & Timber sector to access skills, plan staff development and increase the qualification levels of operators within the sector.

The development to this company was through two WG/EU funded projects beginning in 2010 with Focus on Forestry First; continuing with a sector consultation about the way forward called Focus on Forestry First – The Future (16.2).

Mae Focus on Forestry First Ltd yn gwmni menter gymdeithasol nid-er-elw a sefydlwyd ym mis Medi 2016. Datblygodd o brosiect a gafodd ei ariannu gan Lywodraeth Cymru/UE ac a gafodd ei reoli gan mwmac Ltd rhwng Ionawr 2010 a Gorffennaf 2015.

Tasg y cwmni yw cefnogi cwmnïau yn y sector Coedwigaeth a Phren yng Nghymru i gael sgiliau, cynllunio datblygiad staff a chodi lefel cymwysterau gweithredwyr yn y sector.

Datblygwyd y cwmni drwy ddau brosiect a ariannwyd gan Lywodraeth Cymru/UE, gan ddechrau yn 2010 gyda Focus on Forestry First; a pharhau drwy ymgynghori â’r sector ynglŷn â’r ffordd ymlaen dan yr enw enw Focus on Forestry First – The Future (16.2).

Forestry Focused Future. 

Registrations Now Open!

Measure 1 KTIS (Knowledge Transfer and Innovation Scheme) RDP 2014 – 20. Get Involved.

Cofrestru ar agor!

Mesur 1 Cynllun Trosglwyddo Gwybodaeth ac Arloesi (KTIS) Cynllun Datblygu Gwledig 2014-20. Cymerwch ran.